HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10§:N JA 24§:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE JA TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ     (päivitetty 18.3.2024)
AutoMasa/Dalset Oy sitoutuu suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjä
AutoMasa/Dalset Oy
Harkkotie 6
33470 Ylöjärvi
Suomi – Finland
Y-tunnus: 3175102-6, ALV-rek.

Rekisteriasioita hoitava taho
AutoMasa/Dalset Oy
Harkkotie 6
33470 Ylöjärvi
automasa(at)automasa.fi
050 4650890

Rekisterin nimi
AutoMasa/Dalset Oy asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään AutoMasan/Dalset Oy:n ja asiakkaiden välisten asiakassuhteiden hoitoon, tilausten hoitamiseen, asiakkaiden ja verkkokaupan väliseen yhteydenpitoon sekä markkinointiin.

Rekisterin sisältämät tiedot
Asiakastiedot (laskutus- ja toimitustiedot)
Tilaustiedot (tilatut tuotteet)
Asiakkaan antamat tilauskohtaiset lisätiedot
Asiakkaan AutoMasa/Dalset Oy:lle lähettämät sähköpostiviestit

Tietolähteet
Tiedot kerätään kuluttajilta verkkokaupan ostotapahtuman yhteydessä, uutiskirjeen tilauskaavakkeella tai muulla asiakkaan verkkosivuilla tekemän ja hyväksymän toiminnan kautta.
Tietoja ei siirretä muille tahoille eikä EU:n ulkopuolle.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta Dalset Oy:n ulkopuolelle lukuunottamatta asiakkaan antamaa asiakaspalautetta, joka voidaan julkaista nimettömänä.

Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Tietoja voidaan käyttää asiakkaalle kohdistetun viestinnän laatuun ja luonteeseen perustuen asiakkaan ostamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Rekisterin suojaus
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.
Viestintäverkkojen suojauksessa noudatetaan sähköisen viestinnän tietosuojalakia, Viestintäviraston määräyksiä ja EU:n tietosuojalakia.

Rekisteritietojen säilytys
Rekisterin tietoja säilytetään EU:n tietosuoja-asetusten edellyttämällä tavalla. Reksiteritietoja voidaan säilyttää asiakassuhdetoiminnan lakattua enemmillään 15 vuotta.
Asiakas voi pyytää rekisteritietojen tietosuojalain mukaista poistoa koska tahansa, jolloin tiedot tullaan poistamaan viipymättä.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa seuraavissa tapauksissa:
Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja: kirjanpitoaineisto kirjanpitolaki (luku 2, 10 §)
Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen: automasa(at)automasa.fi tai postitse osoitteeseen AutoMasa/Dalset Oy, Harkkotie 6, 33470 Ylöjärvi.

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Sivuston käyttämät evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä. Evästeiden tarkoitus on tarjota käyttäjälle parempi asiakaskokemus ja auttaa meitä yleisesti parantamaan sivuston toimivuutta ja palveluamme.

Sivuston käyttö edellyttää evästeiden hyväksymystä välttämättömien toiminnallisten evästeiden osalta. Muiden evästeiden käytön käyttäjä voi määrittää itse. Suosittelemme kaikkien evästeiden hyväksymistä, koska se vaikuttaa sivun käytettävyyteen ja asiakaskokemukseen.

Evästeasetuksia pääsee koska tahansa muuttamaan sivun alalaidasta löytyvästä evästeasetusvalikosta.